Ze života školy

Pracovní činnosti v 5. třídě

Pěstitelské práce, příprava pokrmů V polovině dubna jsme ředkvičky zaseli a 26. 5. proběhla sklizeň, zpracování, konzumace.