Ze života školy

Pracovní činnosti v 3. třídě

Třeťáci měli v pracovních činnostech za úkol vymodelovat zvíře ze sněhu. Potvrdilo se, že zajímavá díla vznikají zejména když podmínky nejsou ideální...