Ze života školy

Pracovní činnosti - Sklizeň úrody

Žáci třetí třídy v předešlém školním roce zasadili zeleninu do skleníku i záhonku, a v letošním roce tak sklízí úrodu.