Ze života školy

Pracovní činnosti a výtvarná výchova, 1. třída

Po návratu z distanční výuky využili všichni v 1. třídě krásného počasí a vydali se na školní zahradu, kde si vysvětlili rozdíl mezi činnostmi na zahradě - seju a sázím. Následující den již napadl sníh, a tak přišel čas na kreslení obrázků v lavicích.