Ze života školy

Pracovní činnosti, 6. třída

Odkud se bere mošt, a jaká k němu vede cesta. Moštování s žáky 6. třídy.