Ze života školy

Pracovní činnosti

Stavby z krabic byly náplní pracovních činností ve 4. třídě.