Ze života školy

Pozorování ploštěnek, 6. třída

Vyzkoušeli jsme si nové zařízení - preparační mikroskop s videokamerou. Toto zařízení nám umožní pozorovat malé makroskopické objekty nejen v přírodopise, ale i ve fyzice, chemii a jiných předmětech.... Díky integrované kameře můžeme pořizovat fotografie i videosekvence a doplnit tak výuku o vizuální zážitky. Zajímavou možností je pozorovat živé objekty a přenášet obraz na plochu, kterou vidí všichni žáci. Takto jsme se v šesté třídě mohli podívat na Ploštěnku potoční a důkladně si ji prohlédnout. Mikroskop byl zakoupený z projektu Šablony 3.