Ze života školy

Pohádka

S besedou na téma pohádka byli čtvrťáci velmi spokojeni. Dozvěděli se, jaké jsou základní rysy pohádky a jaké máme druhy pohádek. V závěru si všichni zkusili pohádku zahrát a ostatní hádali, o jakou pohádku se jedná. Za velmi zdařilou pohádkovou besedu děkujeme paní knihovnici.