Ze života školy

Podvodní dobrodružství

Pondělní odpoledne strávily děti z nižších ročníků ve společnosti odborníka na vodu a života pod vodou. Nacházeli jepice, chrostíky, blešivce, pulce, ploštěnky, ... . Závěr komunitní akce podpořené z projektu Šablony 2 byl oheň u hájenky v Semetíně.