Ze života školy

Plavecký výcvik

Žáci třetí a čtvrté třídy procházejí v tomto pololetí plaveckým výcvikem. Každý pátek tak vlastně takto příjemně vždy zakončujeme školní týden. Děti plavou pod odborným vedením učitelů Plavecké školy Alcedo Vsetín.