Ze života školy

Ping - pong turnaj

Ve školním klubu se uskutečnil ping - pongový turnaj mezi žáky a pedagogy.