Ze života školy

Pevnost poznání Olomouc

Úterní dopoledne si třetí třída užila v Pevnosti poznání v Olomouci. Žáci se rozdělili do dvou skupin, kdy jedna objevovala kouzlo herny plné hlavolamů, zrcadel, modelů oka, mozku či zubů. Druhá skupina se zúčastnila lektorského programu Navrhni si svoje město. Žáci zde měli k dispozici 3D model Olomouce, pracovali ve skupinkách a na závěr si navrhovali vlastní město se všemi jeho náležitostmi. Skupiny si poté vyměnily svá stanoviště. Žákům se návštěva Pevnosti poznání velmi líbila.