Ze života školy

Páťáci sobě

Ve vlastivědě v páté třídě jsme probrali neradostné události spojené se druhou světovou válkou. O to radostnější však byla první únorová hodina, již si z velké části spoluvytvořily právě páťáci. Nabídnutá výzva ke zpracování referátů dopadla nad očekávání. Matěj si připravil prezentaci nejen o Janu Opletalovi, Katka povyprávěla o odbojové činnosti skupiny Tří králů, Vojta úžasně porozprávěl o našich pilotech ve službách anglického letectva a pozadu nezůstal ani Metoděj, jenž nás velmi zeširoka doslova zatlačil do židlí událostmi okolo atentátu na Heydricha. Do vyučování byl také pozván jako host náš největší expert na vojenské letectvo pan školník Vladimír Dulava. I on nám hodinu vyšperkoval krátkým doplněním Vojtovy prezentace. O přestávce jsme pak šli i na návštěvu do kanceláře pana školníka a tam pokračovalo krátké rozprávění nad jeho modelem anglického bombardéru.