Ze života školy

Ovčácký den

Ovčácký den ve Valašské Polance se přes aprílové hrátky s počasím skvěle vydařil. Kromě nových poznatků jsme mohli být přímo mezi ovcemi - krmit je, dívat se, jak se stříhají a zahánět je do přístřešku. Zima nám nikterak nevadila, protože majitelé farmy Na Díle pro nás zatopili v krbu a nachystali výborné občerstvení. Nechyběly ani ovčí produkty: korbačiky, oštěpky a parenica. Všichni doufáme, že se k ovcím ještě někdy vydáme.