Ze života školy

Orientační dny ve Fryštáku

Program pro osmáky byl připraven instruktory v DIS Fryšták.