Ze života školy

Opékání a spaní ve škole

Ve středu 5.6. navštívili prváci hvězdárnu, kde se dozvěděli jak se cestuje do vesmíru. Odpoledne se i s rodiči sešli na školní zahradě ke společnému posezení. Každý si přišel na své. Dospěláci si popovídali, děti zadováděly a všichni dohromady si pošmákli na dobrotách všeho druhu. Nejmladší školáci se kolem 20-té hodiny rozloučili s rodiči, zhodnotili svůj první školní rok a pak už si šli chystat nocleh do klubu. Před usnutím ještě proběhla módní přehlídka v pyžamech, která sklidila mohutný aplaus.