Ze života školy

Online ZOO

Třeťáci ve čtvrtek 23. 2. 2023 absolvovali dvouhodinovou preventivní besedu Online Zoo. Hlavní náplní přednášky byl internet a jeho pozitivní, ale také negativní stránka. Třeťáci se rozdělili do skupinek a společně se snažili hravou a zábavnou formou pomáhat zvířatům v zoo s jejich problémy na síti. Radili tučňákovi Tondovi, aby nedával své fotky pouze v plavkách na internet. Panda Pavel se naopak trápil s tím, že hyeny o něm napsaly, že je tlustý. Třeťáci se během přednášky dozvěděli mnoho nových informací o internetu, ale také o svých spolužácích a během her a práce ve skupinách si procvičili spolupráci. Za přednášku děkujeme.