Ze života školy

Ocenění žáků školy

Ve čtvrtek byli oceněni žáci naší školy, kteří sbírali úspěchy: ve školním kole pěvecké soutěže, v matematické soutěži Pythagoriáda, Matematický klokan a Matematická olympiáda, v Outdoorový Ekouši, v literární soutěži (O poklad strýca Juráša, Jeden příběh dvojím perem, ve vlastivědné soutěži Jaloveček, podíleli se na malbě nádražního podchodu, reprezentovali školu ve florbale nebo pomáhalina akci Integra má talent.