Ze života školy

O nejlepší čtenářskou třídu

Také letos se dvě naše třídy zapojily do soutěže Masarykovy veřejné knihovny O nejlepší čtenářský kolektiv. A obě třídy byly za svoje knižní aktivity odměněny. Čtvrťáci si svoji cenu vyberou pozváním na speciální robotické dopoledne. Páťáci byli pozváni na slavnostní vyhodnocení, kde se dozvěděli, že jim bude věnována jedna květnová noc v knihovně. Děti se na ni moc těší. Již po vyhlášení si páťáci v knihovně trochu zavýtvarnili a cestou zpátky si zařádili v Panské zahradě.