Ze života školy

Nová informatika

V sedmé třídě přišel čas vybalit a oživit roboty v rámci výuky Nové informatiky. Děcka už ovládají základy SCRATCHe a můžeme se tedy „vrhnout“ na roboty. Ve spolupráci se SW společností EdHouse jsme šli cestou robotů Edison. Společnost EdHouse nám nejdříve roboty zapůjčila, pomohla nám s jejich ovládáním a my teď můžeme vlastní nakoupené Edisony využít – je to něco trošku jiného než tvořit ve Scratchi. Už máme zařízení, které musíme umět propojit, nastavit, naprogramovat, přenést kód do robotů a radovat se dobře napsaného programu nebo odhalit chybu. Práci na pár dalších hodin informatiky máme nachystanou ???? Děkujeme společnosti EdHouse – pánům Slovákovi, Špalkovi, Babicovi za pomoc, péči, konzultace a workshopy v oblasti práce s roboty.