Ze života školy

Noc s Andersenem v MVK Vsetín

Odměna za soutěž o nejlepší čtenářskou třídu.