Ze života školy

Není houba jako houba

O tom, že není houba jako houba se přesvědčili třeťácí a čtvrťáci během lektorského programu a výstavy živých hub na vsetínském zámku. Žáci se dozvěděli o tom, co vlastně houby jsou, jaké podmínky potřebují pro svůj růst, a kde všude kolem nás houby najdeme. Prakticky si žáci mohli prohlédnout, sáhnout si a přivonět k desítkám vystavených exemplářů hub. Paní lektorce děkujeme za perfektně připravený výklad, který žáci využijí v hodinách prvouky i přírodovědy, a také v lese při houbaření.