Ze života školy

Návštěva v archivu

Žáci 8. a 9. třídy, kteří se neúčastní lyžařského kurzu vyrazili na exkurzi do Státního okresního archivu Vsetín. Díky poutavému výkladu plném zajímavostí se dozvěděli, k čemu archiv slouží a co všechno v něm mohou najít. Mohli si obtěžkat hned několik historických pečetidel, prohlédnout nejstarší pergamenovou listinu na Vsetíně nebo prozkoumat vlastnoruční podpis Marie Terezie. Pan archivář uzavřel své povídání tím, že doufá, že se s některými z žáků v archivu znovu potká. Věřím, že svým zápalem žáky nakazil a ti do archivu znovu najdou cestu.