Ze života školy

Návštěva seniorů v Domově Vyhlídka

Ve středu 7. 6. 2023 jsme navštívili vsetínský domov pro seniory Vyhlídka. Setkali jsme se seniory a s panem Janem Othem, dobrovolníkem, který pravidelně seniory navštěvuje a beseduje s nimi o známých osobnostech města Vsetína. Nejprve jsme si společně zazpívali několik lidových písní. Pan Oth a senioři nám potom vyprávěli o roce 1968 a o svém životě za doby komunismu. Dozvěděli jsme se např. jak bylo obtížné vycestovat do zahraničí nebo že se na veřejnosti nesmělo říkat totéž co doma. Čas strávený se seniory se nám velmi líbil, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a zároveň snad zpříjemnili čas seniorům. Žáci 9.A ZŠ Integra