Ze života školy

Na vsetínském zámku

Ve středu 12. října navštívili žáci 8.A Muzeum regionu Valašsko, aby absolvovali lektorský program Na vsetínském zámku. Pan průvodce nám představil jednoho z nejvýznamnějších majitelů Vsetínského zámku Albrechta z Valdštejna a ukázal život šlechty v období renesance, což je právě téma, kterým se ve vyučování zabýváme. V rámci programu jsme si mohli prohlédnout zámek od sklepa až na půdu a také si potěžkat v ruce některé zbraně z třicetileté války, další pak prohlédnout v expozicích. Žáci velmi ocenili závěrečnou vyhlídku ze zámecké věže, odkud je možné vidět celé město jako na dlani. Děkujeme muzeu a panu průvodci za zajímavý program. Těšíme se na další.