Ze života školy

Moštování

V rámci pracovních činností jsme s žáky 7. třídy zpracovávali jablka ze školní zahrady. Práce nás těšila a výsledek stál za to. Mošt byl výborný.