Ze života školy

Mladší doba kamenná ve 4. třídě

Na poslední březnovou hodinu vlastivědy si pro nás náš spolužák připravil překvapení. A co tajného si nachystal? Donesl nám na ukázku kousek hliněné pece z mladší doby kamenné, o které se právě ve vlastivědě učíme. Všichni jsme si tuto vzácnost prohlédli, sdělil nám mnohé zajímavosti a nezalekl se ani otázek svých spolužáků. Za jeho obohacení naší hodiny vlastivědy děkujeme.