Ze života školy

Mikulášský jarmark

Tradiční jarmark, který proběhl v úterý 5. prosince zahájili žáci zpěvem koled a vánočních písniček, za přítomnosti rodičů a přátel školy. Pak už následovala přehlídka rukodělných výrobků.