Ze života školy

Mikuláš na Integře

Rok se s rokem sešel a Integru opět navštívil Mikuláš se svými anděly…