Ze života školy

Mikuláš na Integře

[V pátek 3. prosince Integru navštívil Mikuláš s dvěma anděly, setkali se s dětmi a každému dali něco malého na zub. Děti si zopakovaly, kdo byl svatý Mikuláš a co znamená štědrost v našich životech.]