Ze života školy

Mezinárodní týden archeologie

V polovině října se na vsetínském zámku připomínal Mezinárodní týden archeologie doprovázený tematickým lektorským programem. Šlo o to dětem přiblížit, co archeologie vůbec je, čím se liší od historie a jak správně vyložit význam artefaktů, které po sobě zanechali naši předci. Setkání s archeologem dr. Samuelem Španihelem absolvovali šesťáci a sedmáci, kteří mají v dějepisném učivu k archeologii nejblíže. Na simulovaném archeologickém nalezišti si zkusili odkrýt některé originální vykopávky a analyzovat archeologickou situaci. Kvůli správnému výkladu museli být opatrní a pečliví a prokázat schopnost velké představivosti – tak se jim třeba podařilo identifikovat kovotepeckou dílnu, a to jen na základě drobných předmětů a způsobu jejich rozmístění. Hlavním tématem letos ale bylo odívání – než si děti mohly všechny šaty vyzkoušet, rozpoznávaly napřed oděvní materiály, přadné rostliny, barviva, vyzkoušely vertikální tkalcovský stav i různé předměty nezbytné k tvoření a výrobě oděvů. Některé kousky budily velké emoce, neboť vše bylo pravé – liščí kožešina (chudák liška), vepřový močový měchýř (nevoní), kraví stehenní kost (tak je obrovská?), kůže máčená v popelu a fekáliích (fuj!), bronzová tyčinka na čištění ušního mazu nalezená v lebce zavražděné ženy na jižní Moravě (a už si nečistím uši). Možná že se v někom po tomto zážitku zaselo semínko nápadu, čím by jednou mohl být? Doufejme, archeologů je nedostatek…