Ze života školy

Matematika nás baví

Jeden z nejoblíbenějších předmětů ve třetí třídě je matematika. Sice to byla hlavně zpočátku celkem dřina, leč práce nosí koláče. Abychom si některé hodiny zpestřili a možná ještě trošku více "přitáhli šrouby", zkusili jsme to opět ve dvou učitelích a ve třech skupinách. Geometrické úlohy, násobilka, slovní úlohy a také matematické rychlobingo. Spokojených úsměvů na dětských tvářích bylo opravdu hodně. A to nás ještě čeká další radost, pololetní písemka! Na známku z matematiky na vysvědčení se třeťáci mohou opravdu těšit.