Ze života školy

Matematický klokan - okresní výsledky

Po náročném sběru výsledků všech účastníků Matematického klokana v našem okrese byly po Velikonocích oznámeny závěry, z nichž je možno vybrat následující informace: kategorie Cvrček se zúčastnilo 1141 žáků prvních až třetích tříd na 8. místě skončil Ondřej Kozmík z naší třetí třídy (získal 82 body z 90) kategorie Klokan se zúčastnilo 1208 žáků čtvrtých a pátých tříd na 2. místě skončil Pavel Křenek z naší čtvrté třídy (získal 115 bodů ze 120) kategorie Benjamín se zúčastnilo 1237 žáků šestých a sedmých tříd na 10. místě skončil Jan Stanislav z naší šesté třídy (získal 106 bodů ze 120) V pátek 22. dubna přijel na naši školu Klokaní garant okresu Vsetín Tomáš Tkadlec a osobně poblahopřál Ondrovi Kozmíkovi a Pavlu Křenkovi k jejich letošnímu úspěšnému vystoupení.