Ze života školy

Malba na školu

Deváťáci dokončili svůj obraz pro školu. Letos malovali na téma "Respekt".