Ze života školy

Malá technická univerzita

Práci vodohospodáře a stavitele mostů si vyzkoušeli žáci 1. a 2. třídy.