Ze života školy

Listopadový land art

Výtvarná výchova v průběhu distanční výuky (šestá třída).