Ze života školy

Lektorské programy na zámku Vsetín

Templáři Před jarními prázdninami sedmáci absolvovali lektorský program o původních majitelích Vsetína – templářském řádu. Teoreticky i prakticky si vyzkoušeli templářskou každodennost, středověké dovednosti i způsob reflexe okolního světa, dotkli se křížových výprav a základních pravidel templářské řehole a do souboru svých znalostí o mnišských řádech tak přidali další střípek – templáři přibyli k benediktinům a cisterciákům, na které narážíme ve školních hodinách.

Valašská kolonizace

Na konci února se osmáci zanořili do základního tématu regionálních dějin – valašské kolonizace, jejímiž zákoutími prováděl historik vsetínského muzea Mgr. Pavel Mašláň. Lektorát to byl velmi komplexní, kromě historie se zaměřil i na lidovou kulturu, jazykový vývoj a každodennost valašských předků. V hodinové prezentaci propojené i  s výstavou a ukázkami předmětů pro potřeby všedního dne si tak osmáci přiblížili životní realitu Valachů, mnohdy dodnes uchovávanou na pasekářských osadách. Od této chvíle vědí o Valaších všechno – i to, že nepřišli z Rumunska – a nic už je nemůže překvapit.