Ze života školy

Květinový den

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři a na naší škole rozkvétají různorodé květiny. Uskutečnil se Květinový den. Kdo v daný den přišel oděn do květin, získal imunitu vůči zkoušení a psaní písemek. A tak jsme mohli zhlédnout různorodé nápady. Květinově se samozřejmě oděli i pedagogové, a tak se ve škole tancovalo, zpívalo, anebo probíhala netradiční výuka.