Ze života školy

Kovozoo

Projektový den mimo školu podpořený ze Šablon 3 využili žáci třetí třídy k návštěvě kovárny i firmy, která se zabývá recyklací.