Ze života školy

Klub pro 8. a 9. třídu

Žáci posledních ročníků se v rámci Klubu setkávají s lidmi, kteří jim představují své záliby jako profesní činnost, ale i jako činnost dobrovolnou. Tentokráte se setkali s vedoucím Bečvochova hráčského doupěte.