Ze života školy

Jak Valaši chovali včely

I přes chladné a deštivé počasí si třeťáci zažili program ve Valašském muzeu v přírodě.