Ze života školy

Integra má talent

V úterý proběhla na naší škole akce, která nese název Integra má talent. Vystoupit mohli všichni, kteří jsou součástí naší školy. A tak jsme mohli vidět jednotlivce, celé třídy i pedagogické pracovníky. A jv čem mají talent naši žáci? Diváci shlédli přednes básně, divadelní představení z pravěku, zpěv, operu Prodaná nevěsta, skákání přes švihadlo, divadlo, tance (rap, lidový, ...), i hru na hudební nástroje.