Ze života školy

Integra má talent

Přehlídka talentů na Integře Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se na naší škole konala přehlídka s názvem Integra má talent. Žáci si zde mohli vyzkoušet vystoupení před celou školou a ukázat publiku, co se naučili.

Akce probíhala po etapách: v první se přišel talenty pokochat 1. stupeň, ve druhé etapě tvořil publikum 2. stupeň a ve třetí přišli podpořit své děti rodiče.

Přehlídka proběhla po třech letech, proto nebylo jisté, zda děti neztratily kuráž a chuť vystoupit před ostatními. Nakonec se téměř v každé třídě našel odvážlivec, který byl ochotný se projít v záři reflektorů. Z předvedených čísel vyšlo najevo, že se Integra může chlubit hlavně hudebně nadanými žáky, ale nechyběla ani vtipná scénka, tanec nebo divadelní scénka na téma „moderní Popelka“. Za zábavné rozptýlení mezi jednotlivými vystoupeními patří obrovské díky skvělým moderátorům Lydii Husové a Vojtěchu Schulzovi.

Akce se vydařila a diváci na ni jistě budou ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                                                                              Anna Chrobáková, 6.A