Ze života školy

Projektový den

Předposlední květnové ráno se sedmáci spolu s učiteli a asistenty nesešli v lavicích, ale vydali se vstříc dobrodružství. Výuka začala pohybem, kdy jsme se ze Semetína dopravili do cílové stanice v Ratiboři. Po svačinové přestávce následovala intenzivní výuka, kdy jsme si ve skupinách zopakovali učivo z češtiny, matematiky, angličtiny, přírodopisu a museli jsme prokázat i v pracovních činnostech řezání pilou. Den to byl velice povedený a určitě si podobnou výuku zase někdy zopakujeme.