Ze života školy

Informatika v ZŠ Rokytnice - bee - boti - 4. třída

Díky spolupráci se ZŠ Rokytnice jsme získali možnost si se 4. třídou vyzkoušet práci s bee - boty. Ve skupinách jsme tyto včelky programovali a přesunovali je tak po plánku na různá místa. Čvrťákům se práce s bee - boty zalíbila, a tak se těšíme na další návštěvu a spolupráci s paní učitelkou Machovskou, které děkujeme za její ochotu.