Sdělení školy

Přijímací zkoušky na SŠ v květnu s negativním testem

Na začátku dubna vyšlo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnost předložit na přijímacích zkouškách na SŠ potvrzení o negativním výsledku testování na koronavirus.  V praxi to znamená, že škola žákům 9. ročníku nabídne možnost antigenního testování a v případě negativního výsledku dostanou potvrzení, kterým se prokáží u přijímacích zkoušek. Harmonogram testování bude upřesněn, mimořádné opatření viz níže.

Současně stále platí základní informace o přijímacích zkouškách z března 2021:

  • Jednotná přijímací zkouška na maturitní obory má nové termíny:
    • 3. května 2021
    • 4. května 2021
  • Výsledky přijímacího řízení (maturitní i nematuritní obory) střední škola zveřejní nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.
  • Termín vydání zápisového lístku je prodloužený do 30. dubna 2021 (zákonným zástupcům vydává ZŠ).

Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentech MŠMT viz níže.