Ze života školy

Halloweenská angličtina

Původně keltský svátek Halloween provázel žáky v hodinách angličtiny.