Ze života školy

Exkurze v Technických službách Vsetín

Byla jednou jedna Viktorie... ...a ta v době domácí výuky svým dopisem ocenila popeláře za jejich nelehkou práci. Dopis se podařilo doručit do Technických služeb Vsetín, které zajišťují svoz odpadu z města i širokého okolí. Ocenění jejich vedení natolik potěšilo, že jej nejen přečetli všem zaměstnancům, ale také Viktorii i s celou třídou pozvali na exkurzi. Kvůli okolnostem se exkurze mohla uskutečnit až 9. září. To ale čerstvým deváťákům vůbec nevadilo. Prošli si společně prostory, kde se třídí odpad, vyslechli si zajímavosti z úst paní průvodkyně a nakonec byli svědky předání dárku Viktorii. Myslím, že jménem celé třídy mohu vyslovit TS Vsetín velký dík za provedení po areálu, milé dárky a hlavně obětavou práci za každého počasí. Jan Novotný a 9.A ZŠ Integra