Ze života školy

Dopravní hřiště

Jízda zdatnosti, písemný test a jízda přes křižovatky, semafory..to vše si páťáci vyzkoušeli pod odborným dohledem.