Ze života školy

Dopravní hřiště

V rámci školní družiny navštívili její účastníci dopravní hřiště na Trávníkách. Zopakovat si tak mohli učivo z prvouky v praxi. Dopravní předpisy ještě budou potřebovat malinko upevnit. Děkujeme za vstřícnost panu Česnekovi.